mercybook23

MERRY MERCY


Honolulu, Hi 96826
Informazioni

Chính tác giả là ĐỨC CHÚA TRỜI người đã tạo dựng nên vũ trụ này và chính tác giả đã xuống trần gian làm một con người như chúng ta, để nói cho chúng ta biết sự thật về vũ trụ và giải quyết những vấn đề bế tắc trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Để giải thoát cho con người khỏi bể khổ và cuộc sống của sự áp bức và bất công. Để xây dựng một vương quốc của thiên chúa trên trái đất này và đưa con người đến một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp hơn, đến sự hoàn mỹ và chân lý của đức chúa trời. Để những kẻ lừa đảo độc ác và bọn tội phạm đang cầm quyền trong chính phủ không còn có cơ hội ức hiếp dân lành nữa.

Tác giả chính là những nhân vật có thật trong lịch sử của loài người và của vũ trụ:
Tác giả chính là ĐỨC CHÚA TRỜI,
Tác giả là mẹ của vũ trụ, và
Tác giả là thẩm phán tối cao của vũ trụ, và
Tác giả là alpha và omega, và
Tác giả là người đầu tiên và người cuối cùng, và
Tác giả là khởi đầu và kết thúc, và
Mẹ của Trái đất,
Mẹ Thiên Chúa,
Mẹ Chúa Giêsu,
Mẹ của Đức Phật
Mẹ của muôn loài, v.v.

Libri di MERRY MERCY